Gree rekuperatori zraka

Rekuperatori se  sve se češće koriste za ventiliranje prostora, jer postižu bolju kvalitetu zraka uz  velike energetske uštede. U usporedbi s običnom ventilacijom, putem odsisnih i dobavnih ventilatora, instalacija s rekuperatorima ima veliku prednost jer se u kompaktnim rekuperacijskim jedinicama nalaze odsisni i dobavni ventilator, pločasti rekuperator i filter zraka. U usporebi s običnim ventilacijskim sistemima, ugradnjom rekuperatora štedi se 50-60 % topline jer se zrak predgrijava ili hladi prije ubacivanja u prostor.

 

rekuperatori-460x253

Rekuperatori imaju metalno kućište, kompaktog su dizajna, filteri su lako dostupni za čiščenje. Manje jedinice pogodne su za stambene objekte i za manje poslovne prostore a ugradnjom većih jedinicama moguće je izvesti ventilaciju raznih poslovnih prostora npr. restorani, trgovine ili sale za razne potrebe. Zbog visokokvalitetnog izmjenjivača energetske uštede se kreću i do 70%, ovisno o režimu rada.

Neke od prednosti su:

* Idealno za restorane, kafiće, urede, škole
* Izmjenjavačem zraka toplina iz zraka koja se izbacuje iz prostora prenosi se na svježe usisan zrak i obratno
* Rekuperacijom zraka dobivamo kvalitetniju vlažnost zraka u prostoru
(ljeti vlažnost smanjujemo, a zimi povećavamo)
* Godišnje smanjenje troškova električne energije čak do 15%

Cjenik rekuperatora:

rekuperatori_cijenik

 

Upute i karakteristike uređaja  ventilacijskog sustava s rekuperacijom energije preuzmite ovdje:

GREE Energy-Recovery  -Rekuperatori zraka KARAKTERISTIKE