Fujitsu

  • Fujitsu parapetna jedinica

    Fujitsu parapetna jedinica

    Mogućnost poluskrivene ugradnje u zid te dvostruki ispuh u režimu grijanja i hlađenja pozicioniraju parapetnu jedinicu ispred sličnih konkurentskih proizvoda....

    Read more