Fujitsu parapetna jedinica

Kontaktirajte nas!

Mogućnost poluskrivene ugradnje u zid te dvostruki ispuh u režimu grijanja i hlađenja pozicioniraju parapetnu jedinicu ispred sličnih konkurentskih proizvoda. Dugovječni deodorirajući ionski filter razgrađuje upijene mirise oksidirajući i smanjujući efekt iona koje stvaraju keramičke čestice.

DEODORIRAJUĆI IONSKI FILTER

Filter ima deodorirajuće djelovanje zahvaljujući razgradnji upijenih mirisa oksidirajući i smanjujući efekt iona koje stvaraju keramičke čestice

JEDNOSTAVNO ODRŽAVANJE

Prednji panel se iznimno lako uklanja omogućavajući pranje po potrebi

OPCIJA GRIJANJA NA 10°C

Funkcija koja održava temperaturu prostora na 10°C kako ne bi došlo do smrzavanja ili
pucanja cijevi. Dostupno preko bežičnog daljinskog upravljača.

2VENTILATORA

Dvostruki ispuh u režimu hlađenja i grijanja povećava efikasnost parapetne jedinice

 

FUJITSU-parapetna

Kontaktirajte nas!